FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका वैठक – २०७४ जेष्ठ १६ गतेकाे निर्णय ।

७४/७५ 07/30/2018 - 16:32 PDF icon Minute- 75-2-16.pdf

कार्यपालिका वैठक – २०७४ बैशाख २५ गतेकाे निर्णय ।

७४/७५ 07/30/2018 - 16:32 PDF icon Minute- 75-1-25.pdf

कार्यपालिका वैठक – २०७४ बैशाख ३ गतेकाे निर्णय ।

७४/७५ 07/30/2018 - 16:31 PDF icon Minute- 75-1-3.pdf

कार्यपालिका वैठक – २०७४ चैत्र ६ गतेकाे निर्णय ।

७४/७५ 07/30/2018 - 16:30 PDF icon Minute- 74-12-6.pdf

कार्यपालिका वैठक – २०७४ चैत्र ५ गतेकाे निर्णय ।

७४/७५ 07/30/2018 - 16:29 PDF icon Minute- 74-12-5.pdf

कार्यपालिका वैठक – २०७४ चैत्र ३ गतेकाे निर्णय ।

७४/७५ 07/30/2018 - 16:28 PDF icon Minute- 74-12-3.pdf

कार्यपालिका वैठक – २०७४ फागुन १५ गतेकाे निर्णय ।

७४/७५ 07/30/2018 - 16:27 PDF icon Minute- 74-11-15.pdf

कार्यपालिका वैठक – २०७४ माघ २८ गतेकाे निर्णय ।

७४/७५ 07/30/2018 - 16:26 PDF icon Minute- 74-10-28.pdf

कार्यपालिका वैठक – २०७४ पाैष २८ गतेकाे निर्णय ।

७४/७५ 07/30/2018 - 16:24 PDF icon Minute- 74-9-28.pdf

कार्यपालिका वैठक – २०७४ पाैष ७ गतेकाे निर्णय ।

७४/७५ 07/30/2018 - 16:23 PDF icon Minute- 74-9-7.pdf

Pages