FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विद्यालयमा रीक्त हुने विद्यालय सहयोगी कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय सहायक कर्मचारीको पाठ्यक्रम, २०७९ ७९/८० 01/06/2023 - 12:09 PDF icon ECD र विद्यालय सहयोगी र विद्यालय सहायको पाठ्यक्रम final.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको मध्यमकालीन खर्चसंरचना ।।। ७९/८० 01/04/2023 - 10:35 PDF icon 2079-07-13_ Final शितगंगा MTEF.pdf
वार्षिक नगर विकास याेजना - एघाराै नगरसभाबाट स्वीकृत, आ‍.व. २०७९/०८० ७९/८० 09/12/2022 - 15:59 PDF icon New Setting of Shitganga Nagarpalika Book 2079-compressed.pdf
कार्यसम्पादन सम्झाैता सम्बन्धमा ।।। ७८/७९ 03/30/2022 - 11:22 PDF icon कार्यसम्पादन सम्झाैता.pdf
शाखा प्रमुखहरुकाे कार्य विवरण सम्बन्धमा ।।। ७८/७९ 03/30/2022 - 11:20 PDF icon कार्य विवरण ।।।.pdf
संरचना तथा जनशक्तिको कार्यविवरण । ७७/७८ 01/06/2022 - 12:20 PDF icon शाखा कार्यविवरण.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) याेजना ।।। ७७/७८ 09/02/2021 - 14:38 PDF icon Wash Plan Shitganga.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे वार्षिक नगर विकास याेजना - आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ ।।। ७८/७९ 08/19/2021 - 15:18 PDF icon New Setting of Shitganga Nagarpalika Book 2078.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) याेजना सम्बन्धी संक्षिप्त वस्तुगत विवरण ।।। ७७/७८ 06/27/2021 - 10:17 PDF icon सितग_ङ्गा वास योजना खाका.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे पार्श्वचित्र ।।। ७६/७७ 12/29/2020 - 11:51 PDF icon Shitganga new profile 2076.pdf

Pages