FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शितगंगा नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना २०७८ ।।। ७८/७९ 11/06/2023 - 12:44 PDF icon Capacity Development Plan Shitganga, Arghakhanchi.pdf
स्थानिय अनुकूलन कार्ययोजना ।।। ७९/८० 08/01/2023 - 11:06 PDF icon स्थानिय अनुकुल कार्ययोजना.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको स्थानिय पाठ्यक्रम "हाम्रो शितगंगा" २०८० ७९/८० 05/10/2023 - 15:30 PDF icon local curriculum sitganga Final.pdf
विद्यालयमा रीक्त हुने विद्यालय सहयोगी कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय सहायक कर्मचारीको पाठ्यक्रम, २०७९ ७९/८० 01/06/2023 - 12:09 PDF icon ECD र विद्यालय सहयोगी र विद्यालय सहायको पाठ्यक्रम final.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको मध्यमकालीन खर्चसंरचना ।।। ७९/८० 01/04/2023 - 10:35 PDF icon 2079-07-13_ Final शितगंगा MTEF.pdf
वार्षिक नगर विकास याेजना - एघाराै नगरसभाबाट स्वीकृत, आ‍.व. २०७९/०८० ७९/८० 09/12/2022 - 15:59 PDF icon New Setting of Shitganga Nagarpalika Book 2079-compressed.pdf
कार्यसम्पादन सम्झाैता सम्बन्धमा ।।। ७८/७९ 03/30/2022 - 11:22 PDF icon कार्यसम्पादन सम्झाैता.pdf
शाखा प्रमुखहरुकाे कार्य विवरण सम्बन्धमा ।।। ७८/७९ 03/30/2022 - 11:20 PDF icon कार्य विवरण ।।।.pdf
संरचना तथा जनशक्तिको कार्यविवरण । ७७/७८ 01/06/2022 - 12:20 PDF icon शाखा कार्यविवरण.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) याेजना ।।। ७७/७८ 09/02/2021 - 14:38 PDF icon Wash Plan Shitganga.pdf

Pages