FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शितगंगा नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन ( सेवाशर्त सम्बन्धी) ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/19/2021 - 11:59 PDF icon 5. शितगंगा नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन ( सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन २०७८.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे विनियोजन ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/19/2021 - 11:58 PDF icon 4. विनियोजन ऐन २०७८.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/19/2021 - 11:57 PDF icon 3. आर्थिक ऐन २०७८.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे स्वास्थ्य तथा सरसफाइ एेन, २०७७ ७७/७८ 02/23/2021 - 10:47 PDF icon 2. शितगंगा नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ एेन २०७७.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतकाे संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे एेन, २०७७ ७७/७८ 02/23/2021 - 10:44 PDF icon 1. स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ नमूना_Veryfinalaugust19,2019.pdf
कृषि पशु अनुदान वितरण कार्यविधि २०७५ - पहिलाे संसोधित २०७७ ७७/७८ 01/10/2021 - 15:28 PDF icon कृषि पशु अनुदान वितरण कार्यविधि - संसोधित1.pdf
कृषि अनुदान वितरण कार्यविधि २०७५ (पहिलाे संसाेधन २०७७) ७७/७८ 01/07/2021 - 11:33 PDF icon कृषि अनुदान वितरण कार्यविधि - संसोधित.pdf
कृषक समुहलाइ शितग‌ंगा नगरपालिकाकाे बिधान, २०७७ ७७/७८ 01/07/2021 - 11:30 PDF icon samuh ko bidhan - Copy.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/17/2020 - 11:00 PDF icon शितगंगा नगरपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविध2.pdf
शितगंगा नगरपालिका शिक्षा नियमावली, २०७७ ७७/७८ 11/26/2020 - 11:43 PDF icon शिक्षा नियमावली, २०७७.pdf

Pages