FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शितगंगा नगरपालिकाको रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 08/17/2023 - 14:46 PDF icon रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, 2080 1.pdf
शितगंगा कृषि/पशु अनुदान कार्यविधि, २०८० ७९/८० 08/17/2023 - 14:40 PDF icon शितगंगा कृषिपशु अनुदान कार्यविधि, 20८०.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 07/18/2023 - 11:27 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे विनियोजन ऐन, २०८० ८०/८१ 07/18/2023 - 11:27 PDF icon विनियोजन ऐन २0८०.pdf
कृषि उपज संकलन केन्द्र ब्यवस्थापन तथा संचालन कार्यबिधि, २०८० ७९/८० 06/05/2023 - 12:31 PDF icon कृषि उपज संकलन केन्द्र ब्यवस्थापन तथा संचालन कार्यबिधि 2080(1).pdf
साना उधम विकास कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 05/17/2023 - 12:51 PDF icon साना उधम विकास कार्यविधि २०७९.pdf
भु - उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु २०७९ ७९/८० 05/17/2023 - 12:50 PDF icon भु - उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धि मापदण्ड २०८०.pdf
भु - उपयोग कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 05/17/2023 - 12:48 PDF icon कार्यविधि भू वर्गिकरण.pdf
कृषि तथा पशु विकास सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक र कर्मचारीको प्रोत्साहन सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० ७९/८० 05/12/2023 - 10:08 PDF icon कृर्षि तथा पशु विकास सहकारी संस्था व्यवस्थापन र कर्मचारीको प्रोत्साहन कार्यविधि २०८०.pdf
कृषि अनुदान वितरण कार्यविधि - २०७९ ७९/८० 04/06/2023 - 13:33 PDF icon कृषि अनुदान वितरण कार्यविधि - 2079.pdf

Pages