FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शितगंगा नगरपालिकाको अपाङ्गता व्यवस्थापन रणनीति (२०७९ - ०८४) ।।। ७९/८० 03/14/2024 - 16:14 PDF icon शितगंगा नगरपालिकाको अपाङ्गता व्यवस्थापन रणनीति (२०७९ - ०८४) ।।।.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन, २०८० (पहिलो संसोधन) ८०/८१ 02/26/2024 - 11:47 PDF icon आर्थिक ऐन संशोधन.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे विनियोजन ऐन, २०८० (पहिलो संसोधन) ८०/८१ 02/26/2024 - 11:46 PDF icon विनियोजन ऐन संशोधन.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 08/17/2023 - 14:46 PDF icon रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, 2080 1.pdf
शितगंगा कृषि/पशु अनुदान कार्यविधि, २०८० ७९/८० 08/17/2023 - 14:40 PDF icon शितगंगा कृषिपशु अनुदान कार्यविधि, 20८०.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 07/18/2023 - 11:27 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे विनियोजन ऐन, २०८० ८०/८१ 07/18/2023 - 11:27 PDF icon विनियोजन ऐन २0८०.pdf
कृषि उपज संकलन केन्द्र ब्यवस्थापन तथा संचालन कार्यबिधि, २०८० ७९/८० 06/05/2023 - 12:31 PDF icon कृषि उपज संकलन केन्द्र ब्यवस्थापन तथा संचालन कार्यबिधि 2080(1).pdf
साना उधम विकास कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 05/17/2023 - 12:51 PDF icon साना उधम विकास कार्यविधि २०७९.pdf
भु - उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु २०७९ ७९/८० 05/17/2023 - 12:50 PDF icon भु - उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धि मापदण्ड २०८०.pdf

Pages