FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शितगंगा नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ ७८/७९ 06/26/2022 - 16:40 PDF icon कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे विनियोजन ऐन, २०७९ ७८/७९ 06/26/2022 - 16:38 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन, २०७९ ७८/७९ 06/26/2022 - 16:36 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
नगर प्रमुख विपन्न वर्ग आय आर्जन कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/25/2022 - 11:30 PDF icon नगर प्रमुख विपन्न वर्ग आय आर्जन कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 04/18/2022 - 12:53 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे एकल पुरुष / महिला / "ग" वर्गका अपाङ्ग भत्ता वितरण सम्बन्धी (कार्यक्रम कार्यान्वयन) कार्यविधि २०७८ ।।। ७८/७९ 10/24/2021 - 10:20 PDF icon एकल पुरुष, महिला कार्यविधी.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/08/2021 - 12:08 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको लैगिक हि‌सा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/07/2021 - 15:17 PDF icon शितगंगा नगरपालिकाको लैगिक हि‌सा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको महिला समुह संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/07/2021 - 15:17 PDF icon शितगंगा नगरपालिकाको महिला समुह संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको महिला विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/07/2021 - 15:16 PDF icon शितगंगा नगरपालिकाको महिला विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages