FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शितगंगा नगरपालिकाकाे एकल पुरुष / महिला / "ग" वर्गका अपाङ्ग भत्ता वितरण सम्बन्धी (कार्यक्रम कार्यान्वयन) कार्यविधि २०७८ ।।। ७८/७९ 10/24/2021 - 10:20 PDF icon एकल पुरुष, महिला कार्यविधी.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/08/2021 - 12:08 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको लैगिक हि‌सा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/07/2021 - 15:17 PDF icon शितगंगा नगरपालिकाको लैगिक हि‌सा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको महिला समुह संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/07/2021 - 15:17 PDF icon शितगंगा नगरपालिकाको महिला समुह संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको महिला विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/07/2021 - 15:16 PDF icon शितगंगा नगरपालिकाको महिला विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
बाल क्लबसञ्जाल गठन तथा सहजीकरण कार्यविधी, २०७७ ७७/७८ 09/07/2021 - 14:30 PDF icon बाल क्लबसञ्जाल गठन तथा सहजीकरण कार्यविधी २०७७.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन ( सेवाशर्त सम्बन्धी) ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/19/2021 - 11:59 PDF icon 5. शितगंगा नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन ( सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन २०७८.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे विनियोजन ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/19/2021 - 11:58 PDF icon 4. विनियोजन ऐन २०७८.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/19/2021 - 11:57 PDF icon 3. आर्थिक ऐन २०७८.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे स्वास्थ्य तथा सरसफाइ एेन, २०७७ ७७/७८ 02/23/2021 - 10:47 PDF icon 2. शितगंगा नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ एेन २०७७.pdf

Pages