FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शितगंगा नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन, ओसारपसार तथा विक्री वितरण र नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/27/2020 - 12:55 PDF icon नदिजन्य कार्यिविधि.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे विनियाेजन एेन, २०७६ ७६/७७ 11/20/2019 - 13:06 PDF icon ३ विनियाेजन एेन.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे शिक्षा एेन, २०७६ ७६/७७ 11/20/2019 - 13:05 PDF icon १ शिक्षा एेन.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७६/७७ 11/20/2019 - 13:04 PDF icon ४ विपत व्यवस्थापन.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे आर्थिक एेनऽ २०७६ ७६/७७ 11/20/2019 - 13:02 PDF icon २ आर्थिक एेन.pdf
उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६ ७५/७६ 11/20/2019 - 12:48 PDF icon ८ उर्जा विकास निर्देशिका.pdf
वार्षािक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७६ ७५/७६ 11/20/2019 - 12:46 PDF icon १० वार्षिक याेजना दिग्दशन.pdf
नगरसभा तथा नगर कार्यपालिकामा रहने समिति गठन तथा कार्य संचालन नियमावलीऽ २०७६ ७५/७६ 11/20/2019 - 12:43 PDF icon ९ समिति गठन नियमावली.pdf
एफ.एम.रेडियाे (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 11/20/2019 - 12:40 PDF icon ७ एफ एम रेडियाे संचालन.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 11/20/2019 - 12:38 PDF icon ४ ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका.pdf

Pages