FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

निर्णय कार्यान्वयन एंव जानकारीको लागी पठाइएको सम्बन्धमा ।।

७८/७९ 06/30/2022 - 11:43 PDF icon निर्णय कार्यान्वयन एंव जानकारीको लागी पठाइएको सम्बन्धमा ।।.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७९/०२/१२ र ०२/१५ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 06/06/2022 - 13:12 PDF icon Karyapalika 2079-02-15 & 02-12.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७९/०१/०७ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 04/21/2022 - 13:50 PDF icon karyapalika 2079-01-09.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/१२/०७ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 04/19/2022 - 15:13 PDF icon Karyapalika 2078-12-07.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/१२/२३ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 04/07/2022 - 16:08

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/११/२० गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 03/14/2022 - 14:54 PDF icon Karyapalika 2078-11-20.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/११/०९ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 03/09/2022 - 12:45 PDF icon Karyapalika 2078-11-09.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/११/०९ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 03/09/2022 - 12:44 PDF icon Karyapalika 2078-11-09.pdf

नगरसभा २०७८/१०/२२ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 02/08/2022 - 11:25 PDF icon nagar sabha nirdaye 2078-10-22.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/१०/१४ र २०७८/१०/२० गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 02/06/2022 - 16:54 PDF icon karyapalika 2078-10-14,20.pdf

Pages