FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०६/०४ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 09/22/2023 - 14:02 PDF icon karyapalika 2080-06-04.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०५/१० गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 09/03/2023 - 10:29 PDF icon karyapalika nirnaya 2080-05-10.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०४/२८ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 08/17/2023 - 14:01 PDF icon karyapalika 2080-4-28.pdf

तेह्रौ नगरसभा मिति २०८०/०३/०८ गतेका निर्णयहरु ।।।

८०/८१ 07/18/2023 - 11:30 PDF icon Niyana.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०३/१३ गतेका निर्णयहरु ।।

७९/८० 07/10/2023 - 16:17 PDF icon Karyapalika 2080-3-13.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०३/०५, ०३/०६, ०३/०७ गतेका निर्णयहरु ।।।

७९/८० 06/26/2023 - 17:08 PDF icon karyapalika 3-5.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०२/१८ गतेका निर्णयहरु ।।।

७९/८० 06/09/2023 - 13:19 PDF icon karyapalika 2080-2-18.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०२/०४ गतेका निर्णयहरु ।।।

७९/८० 05/22/2023 - 17:37 PDF icon नगर कार्यपालिका मिति २०८००२०४ गतेका निर्णयहरु ।।।.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०१/११ गतेका निर्णयहरु ।।।

७९/८० 04/25/2023 - 16:06 PDF icon karyapalika 2080-01-11.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०१/०८ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 04/24/2023 - 10:54 PDF icon karyapalika 2080-1-8.pdf

Pages