FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर कार्यपालिका : २०७५/१२/२१, १/५ र १/३१ गतेकाे बैठकका निर्णयहरू ।

७५/७६ 05/20/2019 - 16:33 PDF icon Karyapalika Nirdaya.PDF

नगर कार्यपालिका २०७५/११/०८, १२/०२ र १२/१२ गतेकाे बैठककाे निर्णय ।

७५/७६ 04/08/2019 - 16:38 PDF icon नगर कार्यपालिका २०७५११०८, १२०२ र १२१२ गतेकाे बैठककाे निर्णय ।.PDF

नगर कार्यपालिका २०७५/११/१०, १०/२३ र १०/०८ गतेकाे बैठककाे निर्णय ।

७५/७६ 02/26/2019 - 15:10 PDF icon Scan2.PDF

नगर कार्यपालिका २०७५/८/१३,८/२४ र ९/६ गतेकाे बैठककाे निर्णय ।

७५/७६ 01/28/2019 - 13:41 PDF icon ८-१३, ८-२४, ९-६.PDF

२०७५ असेाज २१ गते नगर कार्यापालिकाका बैठकका निर्णयहरू ।

७५/७६ 11/28/2018 - 16:03 PDF icon २०७५ असेाज २१ गते नगर कार्यापालिकाका बैठकका निर्णयहरू.PDF

२०७५ भदै २५ गते नगर कार्यापालिकाका बैठकका निर्णयहरू ।

७५/७६ 11/28/2018 - 16:01 PDF icon २०७५ भदै २५ गते नगर कार्यापालिकाका बैठकका निर्णयहरू.PDF

नगर कार्यपालिका २०७५ भाद्र २५ र असाेज १५ गतेकाे बैठककाे निर्णय ।

७५/७६ 10/10/2018 - 12:24 PDF icon 2075-4-25 and 06-15.PDF

नगर कार्यपालिका २०७५ असार १० गतेकाे निर्णय ।

७५/७६ 10/05/2018 - 15:06 PDF icon Minute- 75-3-10.pdf

तेस्राे नगर सभाका निर्णयहरु ।

७४/७५ 07/30/2018 - 17:28 PDF icon नगर सभाका निर्णयहरु.pdf

कार्यपालिका वैठक – २०७४ असार २१ गतेकाे निर्णय ।

७४/७५ 07/30/2018 - 16:34 PDF icon Minute- 75-3-21.pdf

Pages