FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाख्रा प्रर्वद्धन कार्यक्रम सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 07/27/2022 - 15:58 PDF icon बाख्रा प्रर्वद्धन कार्यविधि २०७७.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको स्वास्थ्य निति, २०७९ ७८/७९ 07/27/2022 - 14:16 PDF icon शितगंगा नगरपालिकाको स्वास्थ्य निति २०७९.pdf
शितगंगा नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ ७८/७९ 06/26/2022 - 16:40 PDF icon कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे विनियोजन ऐन, २०७९ ७८/७९ 06/26/2022 - 16:38 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन, २०७९ ७८/७९ 06/26/2022 - 16:36 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
नगर प्रमुख विपन्न वर्ग आय आर्जन कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/25/2022 - 11:30 PDF icon नगर प्रमुख विपन्न वर्ग आय आर्जन कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 04/18/2022 - 12:53 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे एकल पुरुष / महिला / "ग" वर्गका अपाङ्ग भत्ता वितरण सम्बन्धी (कार्यक्रम कार्यान्वयन) कार्यविधि २०७८ ।।। ७८/७९ 10/24/2021 - 10:20 PDF icon एकल पुरुष, महिला कार्यविधी.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/08/2021 - 12:08 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको लैगिक हि‌सा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/07/2021 - 15:17 PDF icon शितगंगा नगरपालिकाको लैगिक हि‌सा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७.pdf

Pages