FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ ७८/७९ 08/10/2022 - 15:09 PDF icon बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
विद्युतिय लिफ्ट खानेपानी योजनाको विद्युत महशुलको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/29/2022 - 10:39 PDF icon लिप्ट खानेपानी योजना विद्युत महशुल भुक्त्रानी सम्बनधी कार्यविधि २०७८.pdf
खर्चको मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/29/2022 - 10:36 PDF icon खर्च मापदण्ड.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 07/27/2022 - 16:17 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 07/27/2022 - 16:14 PDF icon शितगंगा नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
बाख्रा प्रर्वद्धन कार्यक्रम सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 07/27/2022 - 15:58 PDF icon बाख्रा प्रर्वद्धन कार्यविधि २०७७.pdf
शितगंगा नगरपालिकाको स्वास्थ्य निति, २०७९ ७८/७९ 07/27/2022 - 14:16 PDF icon शितगंगा नगरपालिकाको स्वास्थ्य निति २०७९.pdf
शितगंगा नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ ७८/७९ 06/26/2022 - 16:40 PDF icon कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे विनियोजन ऐन, २०७९ ७८/७९ 06/26/2022 - 16:38 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन, २०७९ ७८/७९ 06/26/2022 - 16:36 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf

Pages