FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर कार्यपालिका : २०७६/०७/०६ र ०६/०९ गतेकाे बैठकका निर्णयहरू ।

७६/७७ 11/12/2019 - 13:09 PDF icon नगर कार्यपालिका २०७६००६ र ०६०९ गतेकाे बैठकका निर्णयहरू ।.PDF

नगर कार्यपालिका : २०७६/०५/२२ र ०५/३० गतेकाे बैठकका निर्णयहरू ।

७५/७६ 09/23/2019 - 14:22 PDF icon नगर कार्यपालिका ५-३० र ५-२२.PDF

नगर कार्यपालिका : २०७६/०२/०३ र २/१५ गतेकाे बैठकका निर्णयहरू ।

७५/७६ 06/11/2019 - 12:54 PDF icon नगर कार्यपालिका २०७६।२।३ र २।१५ का निर्णयहरु.PDF

नगर कार्यपालिका : २०७५/१२/२१, १/५ र १/३१ गतेकाे बैठकका निर्णयहरू ।

७५/७६ 05/20/2019 - 16:33 PDF icon Karyapalika Nirdaya.PDF

नगर कार्यपालिका २०७५/११/०८, १२/०२ र १२/१२ गतेकाे बैठककाे निर्णय ।

७५/७६ 04/08/2019 - 16:38 PDF icon नगर कार्यपालिका २०७५११०८, १२०२ र १२१२ गतेकाे बैठककाे निर्णय ।.PDF

नगर कार्यपालिका २०७५/११/१०, १०/२३ र १०/०८ गतेकाे बैठककाे निर्णय ।

७५/७६ 02/26/2019 - 15:10 PDF icon Scan2.PDF

२०७५ असेाज २१ गते नगर कार्यापालिकाका बैठकका निर्णयहरू ।

७५/७६ 11/28/2018 - 16:03 PDF icon २०७५ असेाज २१ गते नगर कार्यापालिकाका बैठकका निर्णयहरू.PDF

२०७५ भदै २५ गते नगर कार्यापालिकाका बैठकका निर्णयहरू ।

७५/७६ 11/28/2018 - 16:01 PDF icon २०७५ भदै २५ गते नगर कार्यापालिकाका बैठकका निर्णयहरू.PDF

नगर कार्यपालिका २०७५ भाद्र २५ र असाेज १५ गतेकाे बैठककाे निर्णय ।

७५/७६ 10/10/2018 - 12:24 PDF icon 2075-4-25 and 06-15.PDF

कार्यपालिका वैठक – २०७४ असार २१ गतेकाे निर्णय ।

७४/७५ 07/30/2018 - 16:34 PDF icon Minute- 75-3-21.pdf

Pages