FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०९/२० गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 01/07/2024 - 10:39 PDF icon karyapalika 2080-09-20.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०८/२९ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 12/19/2023 - 16:38 PDF icon २०८०।०८।२९ गतेका कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०७/२१ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 11/09/2023 - 10:49 PDF icon नगर कार्यपालिका मिति २०८-०७-२१.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०६/२९ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 10/17/2023 - 14:45 PDF icon karyapalika 2080-06-29.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०६/०४ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 09/22/2023 - 14:02 PDF icon karyapalika 2080-06-04.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०५/१० गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 09/03/2023 - 10:29 PDF icon karyapalika nirnaya 2080-05-10.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०४/२८ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 08/17/2023 - 14:01 PDF icon karyapalika 2080-4-28.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०३/१३ गतेका निर्णयहरु ।।

७९/८० 07/10/2023 - 16:17 PDF icon Karyapalika 2080-3-13.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०३/०५, ०३/०६, ०३/०७ गतेका निर्णयहरु ।।।

७९/८० 06/26/2023 - 17:08 PDF icon karyapalika 3-5.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/०२/१८ गतेका निर्णयहरु ।।।

७९/८० 06/09/2023 - 13:19 PDF icon karyapalika 2080-2-18.pdf

Pages