FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर कार्यपालिका मिति २०८१/०३/२१ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 07/07/2024 - 17:48 PDF icon karyapalika 2081-03-21.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८१/०३/०४ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 06/19/2024 - 13:10 PDF icon Karyapalika 2081-03-04.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८१/०२/२३ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 06/06/2024 - 17:50 PDF icon नगर कार्यपालिका मिति २०८१०२२३ गतेका निर्णयहरु.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८१/०२/१६ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 05/31/2024 - 16:33 PDF icon karyapalika 20810216.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८१/०२/०४ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 05/19/2024 - 16:40 PDF icon img-240519164005-001.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८१/०१/०२ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 04/16/2024 - 16:39 PDF icon karyapalika 2081-01-03.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/१२/२९ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 04/12/2024 - 10:47

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/१२/०४ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 03/18/2024 - 16:31 PDF icon 1417 karyapalika.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/११/१४ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 03/04/2024 - 10:54 PDF icon karyapalika 2080-11-14.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०८०/१०/२४ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 02/09/2024 - 16:34 PDF icon नगर कार्यपालिका मिति २०८०१०२४ गतेका निर्णयहरु ।।.pdf

Pages