FAQs Complain Problems

नगर परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर कार्यपालिका मिति २०८१/०२/०४ गतेका निर्णयहरु ।।

८०/८१ 05/19/2024 - 16:40 PDF icon img-240519164005-001.pdf

नगर सभाको चौधौ अधिवेशनका निर्णयहरु - मिति २०८०/१०/२८ गते ।।।

८०/८१ 02/18/2024 - 10:03 PDF icon nagarsabha deciion-1.pdf

तेह्रौ नगरसभा मिति २०८०/०३/०८ गतेका निर्णयहरु ।।।

८०/८१ 07/18/2023 - 11:30 PDF icon Niyana.pdf

शितगंगा नगरपालिकाकाे मिति २०७९/३/९ र १० गते भएकाे एघाराै नगरसभाले गरेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 07/15/2022 - 10:13 PDF icon नगरसभा 2079-3-9 र 10 गतेका निर्णयहरु.pdf

नगरसभा २०७८/१०/२२ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 02/08/2022 - 11:25 PDF icon nagar sabha nirdaye 2078-10-22.pdf

नवाै नगरसभाका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 07/06/2021 - 11:25 PDF icon 9th nagar sabha nirdaye.pdf

नगर कार्यपालिका २०७६/०७/२५, ०८/१८ र ०९/०१ गतेका निर्णयहरु ।।।

७६/७७ 01/12/2020 - 14:23 PDF icon Scan10001.PDF

नगर कार्यपालिका २०७५/८/१३,८/२४ र ९/६ गतेकाे बैठककाे निर्णय ।

७५/७६ 01/28/2019 - 13:41 PDF icon ८-१३, ८-२४, ९-६.PDF

नगर कार्यपालिका २०७५ असार १० गतेकाे निर्णय ।

७५/७६ 10/05/2018 - 15:06 PDF icon Minute- 75-3-10.pdf

तेस्राे नगर सभाका निर्णयहरु ।

७४/७५ 07/30/2018 - 17:28 PDF icon नगर सभाका निर्णयहरु.pdf