FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगरकार्यपालिका मिति २०७९/०६/०८ गतेका निर्णयहरु ।

७९/८० 09/25/2022 - 11:18 PDF icon karyapalika 2079-06-08.pdf

नगरकार्यपालिका मिति २०७९/०५/३१ गतेका निर्णयहरु ।।।

७९/८० 09/20/2022 - 16:34 PDF icon karyapalika 2079-05-31.pdf

नगरकार्यपालिका मिति २०७९/०३/३२ र ०४/१९ गतेका निर्णयहरु ।।।

७९/८० 08/05/2022 - 11:13 PDF icon Karyapalika 2079-03-32 & 04-19.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७९/०२/१२ र ०२/१५ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 06/06/2022 - 13:12 PDF icon Karyapalika 2079-02-15 & 02-12.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७९/०१/०७ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 04/21/2022 - 13:50 PDF icon karyapalika 2079-01-09.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/१२/०७ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 04/19/2022 - 15:13 PDF icon Karyapalika 2078-12-07.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/१२/२३ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 04/07/2022 - 16:08

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/११/२० गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 03/14/2022 - 14:54 PDF icon Karyapalika 2078-11-20.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/११/०९ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 03/09/2022 - 12:45 PDF icon Karyapalika 2078-11-09.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/११/०९ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 03/09/2022 - 12:44 PDF icon Karyapalika 2078-11-09.pdf

Pages