FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर कार्यपालिका मिति २०७९/१२/२५ गतेका निर्णयहरु ।।।

७९/८० 04/09/2023 - 10:48 PDF icon karyapalika 2079-12-25.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०७९/१२/१३ गतेका निर्णयहरु ।।।

७९/८० 03/28/2023 - 13:28 PDF icon नगर कार्यपालिका मिति 2079-12-13 गतेका निर्णयहरु ।।।.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०७९/१२/०५ गतेका निर्णयहरु ।।।

७९/८० 03/21/2023 - 17:35 PDF icon Karyapalika 2079-12-05.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०७९/११/३० गतेका निर्णयहरु ।।।

७९/८० 03/19/2023 - 10:43 PDF icon Karyapalika 2079-12-01.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०७९/११/१९ गतेका निर्णयहरु ।।।

७९/८० 03/03/2023 - 17:18 PDF icon karyapalika 2079-11-19.pdf

नगर कार्यपालिका मिति २०७९/०९/२६ गतेका निर्णयहरु ।।।

७९/८० 01/11/2023 - 15:48 PDF icon karyapalika 2079-09-26.pdf

कार्यपालिका वैठक २०७९/०९/२१ गतेका निर्णयहरु ।।।

७९/८० 01/09/2023 - 14:08 PDF icon karyapalika 2079-09-21.pdf

नगरकार्यपालिका मिति २०७९/०८/२८ गतेका निर्णयहरु ।

७९/८० 12/15/2022 - 11:10 PDF icon Karyapalika 2079-08-28.pdf

नगरकार्यपालिका मिति २०७९/०८/१६ गतेका निर्णयहरु ।

७९/८० 12/09/2022 - 10:53 PDF icon karyapalika 2079-8-16.pdf

नगरकार्यपालिका मिति २०७९/०६/०८ गतेका निर्णयहरु ।

७९/८० 09/25/2022 - 11:18 PDF icon karyapalika 2079-06-08.pdf

Pages