FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बाेलपत्र आब्हान सम्बन्धी सुचना - प्रथम पटक लुम्बिनी दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित २०७६/०७/०३ गते ।

७६/७७ 10/25/2019 - 11:23

सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सुचना - कर, सेवा, शुल्क तथा दस्तुर सङ्कलन ठेक्काकाे विवरण - प्रथम पटक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित २०७६/०६/०९ गते ।

७६/७७ 09/26/2019 - 15:02

बाेलपत्र आब्हान सम्बन्धी सुचना - आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवनहरुकाे निर्माणकाे लागि - प्रथम पटक मेचिकाली पत्रिकामा प्रकाशित २०७६/०२/०४ गते ।

७५/७६ 05/29/2019 - 07:49

दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना - मिति २०७६/०१/२७ गतेकाे बुटवल टुडेमा पत्रिकामा प्रकाशित ।

७५/७६ 05/23/2019 - 14:00

बाेलपत्र आब्हान सम्बन्धी सुचना - प्रथम पटक दैनिक पत्र पत्रिकामा प्रकाशित २०७६/०१/१७ गते ।

७५/७६ 04/28/2019 - 13:35

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी दरभाउपत्र आब्हानकाे सुचना - काेन्द्रे खाेला - प्रथम पटक मेचिकाली दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित २०७५/१२/१३ गते ।

७५/७६ 03/28/2019 - 16:50

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी दरभाउपत्र आब्हानकाे सुचना : प्रथम पटक लुम्बिनी दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित २०७५/११/२४

७५/७६ 03/12/2019 - 11:18

रजिया खेल मैदानकाे लागि दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना : प्रथम पटक प्रकाशित २०७५/११/२३ - लुम्बिनी दैनिकमा प्रकाशित ।

७५/७६ 03/12/2019 - 10:56

दरभाउपत्रदाताहरूकाे दरभाउपत्रकाे लागी स्वीकृतीकाे लागी छनाैट भएकाे सम्बन्धि सूचना ।।

७५/७६ 03/01/2019 - 14:47 PDF icon दरभाउपत्रदाताहरूकाे दरभाउपत्र स्विकृत.PDF

बाेलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना : प्रथम पटक प्रकाशित २०७५/११/०८ - बुटवल टुडेमा प्रकाशित ।

७५/७६ 02/27/2019 - 15:14

Pages