दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना - मिति २०७६/०१/२७ गतेकाे बुटवल टुडेमा पत्रिकामा प्रकाशित ।