शितगंगा नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरूकाे GPS Co-ordinates काे विवरणा ।

आर्थिक वर्ष: